FANDOM


Der skete store forandringer i det græske samfund mellem 700-500 f. kr. Før dette havde Grækenland i 400 år været præget af befolkningsnedgang og primitiv bondekultur.

De forskellige græske stater udviklede en styreform, der var bygget på alle frie borgers deltagelse - mens hver enkel stat var et selvstændigt samfund. Derudover gled den økonomiske og politiske magt fra adelige jordejere til købmænd og håndværkere i byerne, som stod i centrum i det græske bysamfund. Flere og flere mennesker fik altså et ord indført og byerne blev nu det politiske, økonomiske og religiøse centrum -> Polis, som bestod af byen og det omgivende land.

Der var vækst i byerne og den øgede handel genskabte behovet for en skriftform samtidig med at mønten opfindes. Dette betød at grækerne fik stor betydning i den internationale handel.

Årsagen til denne udvikling og de mange koloniseringer er meget omdiskuteret blandt historikere, som både mener det skyldes 1) eventyrlyst 2) ønsket om nye markeder for handelen 3) overbefolkning og jordmangel.

Tidligt i perioden opstod der stor social uro både i byerne og på landet: på landet blev småbønderne udkonkurreret og gældsatte sig til godsejere eller måtte sælge jorden. I byerne gjorde middelklassen oprør over deres manglende politiske indflydelse pga. den stigende vækst i byerhvervene.