FANDOM


Højmiddelalder ca. 1150 - 1300

Senmiddelalder ca. 1300 - 1500 (1536-reformationen)

Befolkningstilvækst

Feudalesamfund

Nye landbrug anlægges 

Kirkebyggeri

Krisen i 1300-tallet med dårlig høst

Rangorden for højmiddelalderen: 

Konge og de gejstlige (stridigheder, skriftevis højest)

Stormænd 

væbnere

Jordejere/selvejerbønder

Bryden (kongen og kirkens forpagter/forvalter)

De jordløse bønder

Tjenestefolk/prostituerede

Trællene/slaverne- ingen frihed. Ingen frihed. 

Rangorden for senmiddelalderen: 

Kongen

Kirke

Stormænd

Købmænd og håndværkere

Fæstebønder

Jordløse

Kristendommen kom, så derfor var der ikke mange trælle. I løbet af 1200-tallet forsvandt trællestanden.