FANDOM


Tidlig middelalder: år 1050-1150

- Kong Svend 2. Estridsen ophører med at føre vikingetogter, men begynder i stedet at organisere Danmark

- 90 % af de danske købstæder grundlægges

Højmiddelalder: år 1150-1300(fremgangsperiode)

- Byerne bliver endelig fast bosatte

- Stor befolkningstilvækst

- Høsten kunne forøges og brødføde en større befolkning

Senmiddelalder: år 1300 til begyndelsen af 1500-tallet

- I begyndelsen af perioden opstår gennemgribende kriser

- Pestepidemi: "Den sorte død" -> befolkningsnedgang. Mange gårde står øde hen.

- Danmark var den domminerende magt i Norden, hvilket kulminerede med Kalmarunionen i 1397

- I 1400-tallet genoprettes økonomien og samfundsordnen