FANDOM


Godsejere af Villa Rustica(syd - subtropisk klima, middelhavsregionen)

Småbøndere -> soldatertjeneste 15-20 år, dvs gård købes eller lejes af godsejere

Slaver

Opbygningen af husene

Villa Rustica - gård

Rustikt - landligt

Ejerenes og de betroedes opholdsrum,

Frie bøndere -> slavebaseret landbrug

Godsejerne boede ikke på deres gårde, men inde i byen

En gang imellem tog de ud for at sikre at alt var i orden og at slaverne gjorde deres arbejde

Der findes primære kilder - breve, levn, redskaber, indgraveringer samt billeder(mosaiker)

Opfattelsen af slaverne

Slaverne havde ingen rettigheder og der blev handlet med dem som dyr.

De blev opfattet og behandlet som "værktøj"