FANDOM


Indtil ca. 11.000 f. kr. levede mennesker overalt i verden af fisk, jagt og indsamling af bær og frugt.

Der var stor social lighed, da alle deltog i indsamling af føde og fordi der ikke var nogen fast bopæl for familien i længere tid af gangen. Udviklingen gik meget langsomt, da der ikke var nogen samfundsdannelser udover slægten og interaktion mellem andre grupper var sjælden.

Efter 11.000 f. kr. begyndte man at dyrke vilde kornarter i Mesopotanien, hvilket betød fast bopæl. Herefter begyndte man at indhegne marker og tæmme dyr. Denne overgang til landbrug betød fødevareoverskud og herved en forøgelse i befolkningen og vækst.

Omkring 3.000 f. kr. blev der opbygget hierakisk social struktur, da fødevareoverskudet var stort nok til at man kunne brødføde andre. Dette betød at kulturudviklingen fik et kraftigt skub fremad, da bystater blev oprettet som et kulturelt, politisk og religiøst centrum. Heraf opstod der et behov for skrift, hvilket indleder den historiske tid, mens perioderne uden skrift kaldes forhistoriske.

Hvad var grunden til den store sociale lighed i jægerstenalderen?

Alle havde den samme stilling, da alle havde brug for de samme ting.

Hvilke konsekvenser fik overgangen til landbrug for levevilkårene?

Den nødvendige forøgelse, hvilket medførte en befolkningstilvækst og forøget materiel rigdom.

Hvorfor begynder historisk tid ikke samtidigt overalt?

De tager tid for skriftsproget at spredes. Startede i Mellemøsten og Ægypten for at tælle deres "vare" man brugte skriften til at for at holde kontrol over opkrævninger af skatter. 

Hvorfor opstod de tidligste byer?

Byen var centrum for religion, kultur og politik. Skatterne som blev opkrævet fra bønderne blev fragtet hertil. 

Hvorfor opstod der klasseforskelle i de tidlige byer?

Folket begyndte at specificere sig inden for de forskellige fag. Dette var der brug for fordi det var der marked for. 

Hvordan blev det Babyloniske Rige styret?

Centraliseret stat. Babylon styrede nu riget gennem sine embedsmænd. 

Hvorfor blev det Gamle Rige opløst?

På grund af den økonomiske krise og magtkampe. 

Hvad var Faraos magtgrundlag?

Han var den tætteste på gud. 

Hvad drejede Amarna-revolutionen sig om?

Amarna revolutionen drejer sig om en radikal ændring i Egyptisk kultur, religion, aktitektur og politik under farao Akhenathens styre.