FANDOM


Germanerne og romerne

Germanerne i forhistorisk tid

Romerne i historisktid

Germanerne bliver set i et romersk spejl

Germanerne var lidt mindre udviklede i forhold til romerne

Romanisering

Provinsbyer skulle anderkende det Romerske imperium

Påvirkning af romersk kultur

Germanerkrigene

Romerriget rykker grænsen mere nord på

Varusslaget

Romerske anfører Varus

År 9 e.kr.

Mellem romerne og germanerne

30.000 mod 18.000 mænd

Germanerne vandt ved baghold

Opgav at forsøge at rykke grænsen

Auxilia -hjælpetropper

Hvor meget er tilbage af Limes?

Flere steder er blevet renoveret, samt skyttegrave fundet

År 117 - Romerriget topper