FANDOM


Det mest væsentligt ved renæssancens kultur er genfødselen af antikken. Heraf kommer ordet renæssance, som dyrker den græske og romerske oldkultur.

Renæssancen opstod i Sydeuropa i 1300-tallet og sluttede i 1600-tallet, mens renæssancen først for alvor satte sine spor i den nordiske kultur efter reformationen i 1550 og slutter i 1700-tallet.

I renæssancen blev et stigende antal af lærere og forskere ansat af rige handelsmænd og fabrikanter, som ville lære noget om humanistiske videnskaber. Derudover opstod et nyt menneskesyn grundet de magtfulde bystatsborgeres succes - deres fortjeneste kunne ikke alene være Guds værk. Derimod måtte man antage at ens egen sunde fornuft og kreativitet havde spillet en rolle. Mennesket bliver derved i højere grad end før, anset som selvstændigt med en fri vilje - og en viljestyrke til at opnå egne mål. Religion bliver dog ikke sat ud af billedet, men det anses som en forpligtelse overfor Gud at udfolde sin kreativitet. Dette menneskesyn og Gudsbillede blev en stærk kontrast til middelalderens samfunds system.

Interessen for det enkelte menneske førte til en interesse for jordiske vilkår og samfundets indretning. Disse renæssancetanker siges at ligge grundlage for det modernes samfunds udvikling.

Aristoteles og Kopernicus

Aristotiles' værker blev tilgængelige i Europa allerede i 1100-tallet. Hans filosofi drejer sig om sanser og fornuft, som en essentielt faktor for menneskets erkendelse af virkligheden. Midt i 1500-tallet offentliggjorde astronomen Kopernicus beviser for at det var solen og ikke jorden som er universets centrum. Herved led kirkens autoritet alvor tilbagegang.