FANDOM


Vikingetiden dateres normalt fra ca. 800-1050, hvor det sydlige Europa for længst var inde i middelalderen. Vores viden om vikingerne stammer fra skriftlige kilder som runesten, årbøger(annaler) og krøniker, og fra ikke skriftlige kilder som skibsvrag og handelsvarer.

Ordet viking kommer fra norsk og betyder "en om kæmper til søs, sørøver og hærdfærd til søs".

Vikingetiden markerer årgangen fra forhistorisk tid til historisk tid, da de første skriftlige kilder i Danmark stammer fra runeskrift.

Hedeby var et knudepunkt for handelen i vikingetiden - byen blev grundlagt af kong Godfred, og illustrerer hans stærke position som konge. Han kunne grundlægge en by og sørge for at handlen var uforstyrret, samtidig med at han kunne pålægge afgifter, som han ville få stor gavn af økonomisk.

Socialklasser i Vikingetiden

De øverste i samfundet var kongen og de store høvdinger - der har med stor sandsynelighed været flere konger, da Danmark ikke var samlet under en central magt. Derudover var der mange frie bøndere og jordløse landarbejdere på denne tid, og kvinderne har højst sandsyneligt kendt til landbrugsdrift, da mændende ofte tog på togter. Trællene var i bunden af samfundet, og de optræder i flere skriftlige kilder.

Ny tro kommer til Norden

Vikingerne troede på de nordiske guder, men i løbet af vikingetiden sker der en overgang fra denne tro til troen på kristendommen. Den vigtigste gud i nordisk mytologi er Odin, som har hjemsted i Valhal, hvor de døde krigere kommer til. Thor er Odins søn og står for fysisk styrke og bekæmpelse af det onde. Overgangen til kristendommen kan også ses som en politisk handling - kong Harald Klak tager til Frankerriget og lader sig døbe i 826.

Jellingestenen

På Jellingestenen, som er rejst mellem 965-987 roser Harald Blåtand sig selv for at have bragt kristendommen til Danmark og beretter sin dåb. Harald så det som en politisk vurdering at gøre danerne kristne - det var klogt at bekende sig til samme religion som Frankerriget. Derved ville man undgå missionskrige og man kunne støtte sig til kirken.

Overblik

- DK var sandsynligvis allerede samlet, men den centrale kongemagt styrkes markant i vikingetiden

- Skibsbygning og sejlads udvikles og specialiseres

- Kristendommen introduceres og er i slutningen den mest dominerende religion

- Handlen vokser markant og byer som Hedeby, Århus, Roskilde og Lund anlæges