FANDOM


Flodkulturer

- Ægypten - Nilen

- Irak (Mesopotamien) - Eufrat og Tigris

- Kina - Hwang-ho

- Indien - Indus 

Fællestræk

Floder bruges til overrisling af landbrugsjord

Varmt klima - nedbørsunderskud

Overskudsproduktion i landbruget

Vandingskanaler