FANDOM


Landbruget var essentielt i middelalderen for indflydelse og magt, og de store jordejere var kongemagten, herremændene og kirken. Dog bestod størstedelen af befolkningen af fæstebønder eller selvejere. En lille del var købmænd og handelsfolk, men denne del af befolkningen voksede først for alvor frem i 1400-tallet. Det meste af Vesteuropa var præget af det feudale system, som betyder lån eller len fra latin.

Feudale system