FANDOM


Rom var et system af bystater, med indre selvstyre = sikkerhed og fred, som skabte økonomisk vækst.

Dog var der stor ulighed, men der kom ingen revolution fordi at borgerne derudover havde et clientela-systemet, som betød at samfundet byggede på forbindelser og ikke klassesolidaritet  - og derfor knyttede svage og dårligt stillede i samfundet sig ofte til rige og magtfulde familier(alliancedannelse). Overklassen bidragede på den måde med penge og beskyttelse, mens de til gengæld fik øget magt gennem politisk indflydelse.