FANDOM


Styreform i Rom

Bestod af en regering (to konsuler og ulønnede embedsmænd)

og af et senat (Et råd af tidligere embedsmænd), og til sidst, en folkeforsamling (borgerne, mænd over 18).

Senere kom det romerske styre til at bestå af et kejserstyre, som samlede magten hos én mand.

Samfundshieraki

I toppen af samfundet sad magtfulde familier med en fornem slægt. Middelklassen bestod af en fri bondestand med en række borgerrettigheder. Underklassen var dem, der ikke ejede noget jord og deres indflydelse var meget lille. Romerske kvinder var helt undergivet deres fædre og mænd.

Slaverne var helt uden rettigheder, men var dog den vigtigste arbejdskraft på denne tid.

Kulturmøder

Kristendommen strømmer frem i 200-tallet, men blev forfulgt som statsfjender.

I 313 blev kristendommen anerkendt  men senere blev alle andre religioner forbudt.

Stikord

• Antikken fra ca. 500 f.Kr. til 200 e.Kr. benævnes normalt antikken.

• Antikken er omkring middelhavet - ergo både kronologisk og geografisk begreb.

• Det romerske kejserige er periodens største og eksisterer i 1000 år.

• Romerriget blev grundlagt i 753 f.Kr. og varede indtil det romerske imperiums fald i 476 e.Kr.

• Romerne havde en stor ekspansion, da de vandt en masse kampe fra omkring grundlæggelsen til år 0. • Slutningen af 2 årh. var der stor social uro og borgerkrige.

• Slaverriget blev mere og mere betydningsfuldt og republikkens institutioner var slet ikke skabt til at styre et rige af sådan størrelse.

• I denne periode eksporterede man bondesoldaterne og erstattede dem med slaver for at udfylde behovet for arbejdskraft i Italia.

• Krise i Romerriget - kan især ses på den sociale og økonomiske udvikling.

• Pompejus, Crassus og Caesar laver det første triumvirat ("tremandsgruppe")

Kronologi:

753 f.Kr. - 1453 e.Kr. Republikken 509 f.Kr. - 27 f.Kr. Kejsertiden 27 f.Kr.- 476 e.Kr.