FANDOM


Clientela-systemet: er et gensidigt forhold mellem 2 parter. Når en romer fra samfundets højere lag ydede et menneske fra lavere lag en tjeneste. Klienten fra det lavere lag er så forpligtet til at yde gentjeneste til sin ”beskytter” fx i form af politisk støtte.

Senatet: 509 f.Kr.  er den øverste magt, de ældste er de vise. Kvinder, børn og slaver er nederst.

De puniske krige:1. puniske krig: 264 - 241 f.Kr. og sidste 3. puniske krig: 149 - 146 f.Kr.

Patriciere og plebejer: stor konflikt - De rige og de fattige i rom, kamp om klasseforskel og lighed

Embedsmandssystemet: ulønnet, tidsbestemt(1 år), dog diktator under særlige omstændigheder(1/2 år), dualitet(mindst 2 embedsmænd vælges samtidig for at kontrollere hinanden), valgalder min. 30 år for at vælges til Quastrorer.

Slaverne: Slaverriget blev mere og mere betydningsfuldt i slutningen af det 2. årh.

Graccherne: brødre der forsøgte at gennemføre en jordreform, dele offentligt ejede jord